Forskare och vårdpersonal engagerade i forskningen kring hjärtblock

Marie Wahren-Herlenius, läkare och professor vid reumatologens forskningslab, Karolinska Institutet

Stina Salomonsson, forskare vid reumatologens forskningslab, Karolinska Institutet

Amanda Skog, forskare vid reumatologens forskningslab, Karolinska Institutet

Joanna Tingström, barnmorska och forskare vid reumatologens forskningslab, Karolinska Institutet

Vijole Dzikaite, forskare vid reumatologens forskningslab, Karolinska Institutet

Sabrina Meisgen, doktorand vid reumatologens forskningslab, Karolinska Institutet

Ingrid Kockum, forskare vid neuroimmunologens forskningslab, Karolinska Institutet

Sven-Erik Sonesson, överläkare och docent vid barnkardiologen på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Gunnar Bergman, överläkare och forskare vid barnkardiologen på Astrid Lindgrens barnsjukhus/ Akademiska Sjukhuset i Uppsala

Håkan Eliasson, biträdande överläkare och doktorand vid barnkardiologen på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Fredrik Gadler, överläkare vid hjärtkliniken på Karolinska Sjukhuset

Anders Jonzon, överläkare och doocent vid barnkardiologen på Akademiska Sjukhuset i Uppsala

« Back