Facebook-grupp

Om du är intresserad av att komma i kontakt med andra familjer som har barn med medfött hjärtblock så finns det en grupp på Facebook där individer med medfött hjärtblock och deras familjemedlemmar kan komma i kontakt med varandra, utbyta erfarenheter och diskutera.

Följ denna länk för att gå med i gruppen:

https://www.facebook.com/groups/623837147639051/Frågor om forskningen

Om du har några frågor eller synpunkter om forskningen kring medfött hjärtblock får du gärna kontakta oss genom att skicka ett mail till följande adress: stina.salomonsson@ki.se

« Back